Henri Cartier-Bresson

Copyright info: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Cartier-Bresson.jpg

Copyright info: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Cartier-Bresson.jpg

Henri Cartier-Bresson föddes 22 augusti 1908 och dog 3 augusti 2004, och däremellan han han med att skapa den moderna fotojournalistiken. Även om han tidigt introducerades till fotografering, så var det inte detta område som han tänkte sig en framtid. Han misslyckades med musik, men hade mer framgång inom måleri, och började som 20-åring på konstskola. Under denna tid var fotografering något helt nytt, och något som intresserade många konstintresserade.

Det var under början av 1930-talet som Bresson bytte från måleri till fotografi. Efter att ha sett några bilder av den ungerska fotografen Munkacsi insåg han slutgiltigt fotografiets makt, och skaffade sig en kamera av liten modell. Han försökte med den ta bilder av folk utan att de insåg att de fotograferades, för att få dem så naturliga som möjligt. Hans mål var att fånga ett ögonblick, vilket ju kan sägas vara målet för fotojournalism. Det var dock något som inte på långa vägar när var hur man såg på fotografering på den tiden.

Efter andra världskriget (där han tjänstgjorde i den franska armen, och i motståndsrörelsen) startade han bildbyrån Magnum Photos, och reste världen runt för att ta bilder till olika tidningar, och flera böcker med hans bilder publicerades. I början av 1970-talet återvände han dock till måleriet, och tog sällan några bilder. Detta kan man säga är synd, men det han uppnått som fotograf är något som få eller inga andra ens kan hoppas på. Många böcker med hans fotografier är fortfarande lätt tillgängliga, och kommer antagligen att vara så länge än.