Unnar mig lite lata dagar

Det har varit bråda dagar för en ensamföretagare under sommaren. Det är ju faktiskt så att när de flesta av oss är lediga på sommaren så är det tillfället att ordna med de där stora högtiderna i människors liv, så som bröllop och dop. Det är också så att vädret spelar på vår planhalva denna […]

Läs mer